Gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth

Ydych chi o fewn y terfyn amser?

Fel arfer mae'n rhaid i chi wneud eich hawliad o fewn 3 mis i'ch cyflogaeth ddod i ben neu i'r broblem ddigwydd. Dysgu mwy am pryd allwch wneud cais.

Ydych chi wedi cysylltu ag Acas?

Cyn gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth, mae'n rhaid i chi gysylltu ag Acas i ddefnyddio eu gwasanaeth rhad ac am ddim Cymodi Cynnar.

Beth fydd arnoch ei angen