Mae gwefan ‘gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth’ yn rhoi ffeiliau bach (a elwir yn cwcis), ar eich cyfrifiadur. Fe'u defnyddir i wella'r wefan.

Defnyddir cwcis i:

  • fesur sut yr ydych yn defnyddio'r wefan fel y gellir ei gwella
  • cofio'r hysbysiadau rydych wedi'u gweld fel nad ydych yn eu gweld eto

Ni ddefnyddir cwcis ar y gwasanaeth ‘gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth’ i’ch adnabod chi’n bersonol.

Dysgwch fwy am sut i reoli cwcis.

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio'r gwasanaeth 'gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth'. Mae Google Analytics yn cadw'r wybodaeth ganlynol:

  • y tudalennau y byddwch yn ymweld â nhw
  • yr hyn rydych yn clicio arno
  • faint o amser y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen
  • sut y daethoch i'r wefan (ee trwy ddefnyddio chwilotwr)

Nid ydym yn casglu nac yn cadw'ch gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu'ch cyfeiriad) mewn cwcis, felly ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i'ch adnabod. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddi. Mae Google Analytics yn defnyddio'r cwcis canlynol:

EnwDibenDaw i ben
_utmaFaint o ymwelwyr sy'n ymweld â'r wefan2 flynedd
_utmbMae'n gweithio gyda _ utmc i gyfrifo faint o amser rydych yn ei dreulio ar gyfartaledd ar y wefan61 munud
_utmcMae'n gweithio gyda _utmb i fonitro pryd fyddwch yn cau eich porwrpan fyddwch yn cau eich porwr
_utmzMae'n darparu gwybodaeth am sut y daethoch i'r wefan (Er enghraifft o wefan arall neu drwy ddefnyddio chwilotwr)6 mis
_gaRheoli'r defnydd o'r cwcis uchod2 flynedd

Gallwch optio allan o gwcis Google Analytics.

Eich cynnydd pan fyddwch yn defnyddio'r gwasanaeth

Pan fyddwch yn defnyddio gwefan ‘gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth’, byddwn yn rhoi cwci ar eich cyfrifiadur i gofnodi eich cynnydd. Ni fydd y cwci hwn yn cadw eich data personol a chaiff ei ddileu pan fydd eich sesiwn yn dod i ben.

EnwDibenDaw i ben
_app_sessionBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn cael ei chadw ar y gweinydd am y cyfnod y byddwch yn aros ar y dudalen. Gall hyn fod hyd at 60 munud, gyda'r opsiwn i'w ymestyn am 60 munud arall. Ar ôl i chi lawrlwytho'r PDF wedi'i gwblhau, caiff y data hwn ei ddileu o'n gweinyddion.60 munud (neu pan ddaw eich sesiwn i ben)

Ein neges ragarweiniol

Pan ddewch i wefan 'gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth' am y tro cyntaf mae'n bosib y gwelwch neges naid yn eich croesawu i'r wefan. Byddwn yn rhoi cwci ar eich cyfrifiadur er mwyn iddo wybod eich bod wedi gweld y neges ac na ddylai ei dangos eto.

EnwDibenDaw i ben
seen_cookie_messageMae'n rhoi gwybod i'ch cyfrifiadur eich bod wedi gweld ein neges am gwcis1 mis